Provedení

Je s podivem, jak málo je na současných zahradách využíván takový prvek, jako je voda. A přitom jde o element, který dokáže výrazně zvýšit estetickou hodnotu zahradní kompozice a ještě k tomu pozitivně ovlivňuje celkové klima zahrady. Vodní prvek může být v zahradě reprezentován monumentálním vodním dílem i nepatrnou studánkou v putýnce. Dokonce je možno jej vyjádřit symbolicky, například suchým řečištěm nebo štěrkovanou plochou jako je tomu u zenových kamenných zahrad.

Krásným prvkem jsou zahradní jezírka. Šumící voda potůčku, odraz ve vodní hladině, rybky hrající si mezi rostlinami, let vážky nebo jen potápník. To všechno jsou krásné momenty, které můžete strávit u svého jezírka. Doporučujeme jezírko udělat alespoň o objemu 3000 l. Čím větší jezírko, tím snadnější údržba. Udělat jezírko tak, aby Vám dobře fungovalo vyžaduje jisté zkušenosti. Vhodné je poradit se s odborníkem.

Možná právě přemýšlíte o tom, nechat si na své zahradě postavit bazén. Není vždy lehké zvolit ten pravý, tak aby do zahrady zapadl a nepůsobil nepatřičným dojmem. Někdy je vhodnější vybudovat si biotop. A co že to ten biotop vlastně je? Biotop je vodní plocha se samočisticí schopností, imitující přirozené pochody v přírodním prostředí. Biotop slučuje estetickou funkci klasických jezírek a zároveň praktickou funkci bazénů. To je umožněno rozčleněním vodní plochy na část vhodnou pro koupání s hloubkou 1,5 až 2 metry a část filtrační. Filtrační zóna tvoří jakýsi lem kolem plavební zóny. Je hluboká kolem jednoho metru a vysypaná hrubým a jemným štěrkem.

Pro zajištění samočištění je potřeba nechat vodu proudit a okysličovat. Proto se voda z jezírka přečerpává přes soustavu filtrů do prameniště, z kterého poté korytem vtéká zpět do jezírka, tam protéká filtrační zónou, v níž jsou zasazeny rostliny a v části určené ke koupání je opět přečerpávána do prameniště.

Filtrace je tedy řešena následovně: Před vlastním čerpadlem, které nasává vodu do prameniště, je umístěna filtrační nádoba k zachycení hrubých nečistot. Voda je z čerpadla dále vháněna do nádoby s filtračními segmenty a dále do zařízení produkujícím ultrafialové paprsky, tedy do tzv. UV lampy. V UV lampě jsou ničeny bakterie a choroboplodné zárodky, které jsou ve filtrační zóně biotopu již jako organické nečistoty rozloženy působením mikroorganismů zde žijících. Tyto zbytky pak slouží jako živiny pro vodní rostliny.

Ani s larvami komárů, tak častým problémem jezírek, není třeba si dělat příliš starosti. Filtrační systém je sice neodstraní, ale dá se využít jiný trik a sice nasadit do jezírka několik rybiček.

Potůčky v zahradách budujeme jako součást uzavřeného oběhu vody v kombinaci s jezírky či biotopy. Slouží nejen jako „okysličovadla vody”, ale plní také určitou estetickou funkci.

Při tvorbě potůčku se snažíme o docílení přirozeného vzhledu citlivou volbou jeho celkových proporcí, zákrutů a meandrů tak, jak to lze vidět i v přírodě. Ke stavbě používáme stejný materiál, který lze nalézt v korytech našich řek, tzn. kameny opracované vodou, různě hrubý štěrk a také písek.

Voda je materiál, který přebírá tvar od svého okolí. V zahradě vystupuje v podobě přírodních forem i zcela umělých až vyumělkovaných tvarů.Hledáte něco?

Použijte tento formulář: