Postup prací

1. zálohová faktura realizace zahrady

2. terénní úprava, odrýpnutí výsadby, vybudování jezírka

3. položení automatického závlahového systému

4. výsadba rostlin, položení kapkové závlahy

5. zamulčování výsadby

6. zatravnění, naprogramování závlahy

7. předání, doplatková faktura

Téměř při každé realizaci zahrady je nutné úprava terénu, hlavně pokud se jedná o dokončenou novostavbu nebo při výkopu bazénu či jezírka. Doporučujeme zamyslet se nad objemem úprav a podle toho se rozhodnout jakým způsobem budete postupovat. Před hrubou modelací terénu je vhodné mít již zpracovaný projekt. Na jeho základě je vybudován bazén, jezírko popřípadě jiná stavba či zahradní prvek vyžadující pohyb techniky po pozemku. Pokračujeme realizací automatického závlahového systému případně osvětlení. Po těchto pracích, kdy se pohybují po zahradě těžká technika, hromady rozličného materiálu, trubek a kabelů je možné přejít k rostlinnému materiálu.

Následuje tedy výsadba solitérních stromů, jehličin, keřů a trvalkových záhonů. Trvalkové záhony, záplavy květů a zeleně lahodící oku i duši jsou nezbytnou součástí téměř každé realizované zahrady. Jsou navrhovány  tak, aby kvetly od dubna do listopadu a při použití stálezelených rostlin, jehličin a cibulovin máte celoroční radost ze své zahrady zajištěnu. Pro náročnější zákazníky, tam kde to koncepce dovolí, vysázíme skalku, umístíme osazenou mrazuvzdornou keramiku nebo koryta. Kolem vysazených rostlin pro jejich svěží a zdravou barvu položíme kapkovací závlahu případně rozprašovače.

Závěrem výsadby je její zamulčování. Podstata spočívá v položení netkané textílie na předem připravený odplevelený záhon a navršení drcené kůry. Tuto metodu nepoužíváme u trvalkových výsadeb a u rostlin, které se rozmnožují výhonky či rostou v trsech u těchto druhů se obsypou třeba kačírkem. Hlavní výhodou je výrazné omezení růstu plevelných rostlin. Nevýhoda je omezení přirozeného růstu některých druhů. V praxi je však více než  v 90 % realizací tato metoda použita.

Závěrem realizačních prací je zatravnění. Spočívá v nakypření stávající půdy nebo překrytí vrstvou nové zeminy, výsevu a závěrečného uválcování. Zatravnit však můžeme i položením travního koberce, tam je efekt z nové zahrady okamžitý.Hledáte něco?

Použijte tento formulář: