Postup zpracování

1. kontaktování naší firmy a dohodnutí termínu schůzky na vaší zahradě

2. první schůzka s projektantem - úvaha řešení a obsahu projektu, případně návrh studie

3. druhá schůzka - představení studie projektu

4. třetí schůzka - prezentace hotového projektu zahrady případně stanovení termínu realizace

Ze všeho nejdůležitější pro krásnou a správně založenou zahradu je kvalitně zpracovaný projekt. Projekce zahrad je velice sofistikovaná činnost, dobrý projektant musí mít nejen velké teoretické znalosti ale mnohdy jsou rozhodující konkrétní zkušenosti z realizací zahrad.

Představte si, kolik peněz a úsilí by vás mohlo stát posunutí záhonu o jeden metr v okamžiku, kdy máte na zahradě závlahu. Nebo jak náročné je zvětšit již postavené jezírko. Navíc každou úpravou poškozujete koncepci celé zahrady a proto je nutné všechny změny dělat s rozvahou. V naší firmě máme dlouholetou zkušenost nejen se zakládáním, ale také s údržbou zahrad. Naprojektovat zahradu s mnoha zajímavými prvky je jedna věc, ale naprojektovat zahradu tak, aby byla krásná i po létech a nebyla zde příliš náročná údržba vyžaduje také osobní zkušenost projektanta. Nevěříte? Přesvědčte se. První schůzka s projektantem je vždy zdarma.

Před začátkem vlastní tvorby zahrady je třeba uskutečnit několik kroků. Nejdříve budete nejspíš přemýšlet o tom, co všechno chcete na zahradě mít. Při hledání inspirace vám snad pomohou i tyto internetové stránky. Poté co jste získali prvotní informace, zavolejte nám do kanceláře nebo přímo projektantovi a domluvte si osobní schůzku. Ta proběhne v dohodnutém čase u vás v místě budoucí zahrady. Projektant, který bude navrhovat vaši zahradu, si s vámi popovídá o vašich představách ohledně zahrady a navrhne vám možnosti řešení. Bude-li se jednat o ne příliš složitou zahradní kompozici, načrtne vám předběžnou studii hned na místě během schůzky a odhadne případnou cenu projektové dokumentace. V opačném případě tuto studii zpracuje v kanceláři a přiveze vám ji na další schůzku. Studie má ukázat základní rozvržení hmot v zahradě, umístění jednotlivých zahradních prvků, altánek,bazén, jezírko,pergola, ohniště,solitérní rostliny a další, v návaznosti na okolí, celkovou kompozici zahrady a usnadnit vám rozhodnutí, zda se vám navrhovaná řešení líbí. Na základě upravené a odsouhlasené studie pak projektant pracuje na finálním návrhu projektu zahrady, kde jsou rozpracovány jednotlivé partie vycházející ze studie a z konzultací s vámi. Vlastní projekt, grafické ztvárnění zahrady, je pouze jednou položkou v projektové dokumentaci, která musí obsahovat všechny důležité dokumenty, které jsou podstatné pro založení zahrady. Od seznamu rostlin, realizačních prací a jejich cenová kalkulace až po návrh automatického zavlažovacího systému.

Po zpracování kompletní projektové dokumentace vás projektant ještě jednou navštíví, předá vám všechny podklady a představí vám projekt vaší zahrady. Při této schůzce si můžete na základě převzatých podkladů objednat zrealizování zpracovaného projektu.Hledáte něco?

Použijte tento formulář: